РЕЛЕФНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

Релефни поликарбонатни плоскости

Вълнообразният поликарбонат представлява плоскости, осигуряващи повишена UV защита и се препоръчват за места, в които рискът от рак на кожата е по-голям, поради повишените ултравиолетови радиации. Вълнообразният поликарбонат осигурява ефективна бариера, която намалява с 98% вредните ефекти на UV радиациите. В същото време той е предпочитаният материал за покриване на тераси, оранжерии, басейни, детски площадки, пасажи и кулоари, места за складиране, промишлени сгради и стадиони.

Лекотата при използване, инсталиране и монтаж насочва материала даже и към потребителите „do it yourself“. Вълнообразните поликарбонатни твърди плоскости Вълнообразния поликарбонат предлагат високо качество, отразяващо се в значителната устойчивост при удар, в прозрачността, светлиността, блокиране и противопоставяне на ултравиолетовата светлина, устоичивост на бурно време, на огън и дълготрайност.

Производителят препоръчва при монтиране при монтиране гладката повърхност да сочи на навин, за да се избегне натрупването на прах.

Вълнообразния поликарбонат е продукт с високи стандартни постижения, външен вид, прецизност и се осигурява 10-годишна гаранция.