ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТИ

Плътни поликарбонати

Характеристики:
Плътният поликарбонат е плоскост с 
максимална яснота на прозрачност, висок коефициент на пропускане на светлината 
и е по-добър от другите акрилни материали устойчив е на удар и в същото време е 
достатъчно гъвкава, за да бъде огънат на студено.
Плътния поликарбонат има UV защита по двете повърхности, което осигурява на материала предимство при изпозването в особени климатични условия (лошо време и химични агенти).
Плътния поликарбонат представя качествени свойства по отношение на устойчивостта на удар и на огън, налагайки се като идеален материал за приложения в обществени места и с висока степен на устойчивост при риск от вандализъм.
Приложения:
Оберлихт, покритие при извивки, покритие за басейни, оранжерии, обществени спирки, обществени чакални, телефонни кабини, осветени рекламни табели, странични парапети за мостове, покриване на вътрешни дворове и балкони, защита за машини и съоръжения, изложбени щандове, автомати с жетони, витражи и т.н.